Lead photo

5/15/2024

MyInvests

Raporty rynkowe

1 min

Wartości kuponów wciąż stabilne

Analitycy MyInvests – platformy inwestycyjnej oraz Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst, przeanalizowali sytuację na rynku obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst w kwietniu 2024 roku.

 • Catalyst i obligacje korporacyjne - raport rynkowy (kwiecień 2024)

  Pobierz raport

W kwietniu 2024 roku na rynku obligacji Catalyst wartość obrotów sesyjnych wzrosła o 41,09%, a liczba transakcji sesyjnych o 24,85%, co wyraźnie wskazuje na większą aktywność inwestorów. Jednocześnie wartość obrotów w transakcjach pakietowych spadła o 98,86%. Do obrotu wprowadzono 17 nowych serii obligacji, z czego 15 dotyczyło obligacji korporacyjnych. Siedem serii obligacji wprowadziły spółki z sektora Deweloperzy mieszkaniowi. Po trzy serie Deweloperzy komercyjni i Banki, a po jednej Usługi finansowe i Wierzytelności. Z nowych debiutów najwyższa wartość należała do sektora bankowego. Papiery o wartości 1,9 mld zł upublicznił Santander Bank Polska, a równego 1 mld zł BKO BP. Suma sektora bankowa wyniosła 2,4 mld zł. Liczba wszystkich serii obligacji notowanych na Catalyst na koniec kwietnia br. wyniosła 711, wobec 703 miesiąc wcześniej.

Blog Post Image

Mediana wartości kuponu w kwietniu dla większości sektorów pozostała bez zmian, natomiast dla pięciu branż zanotowano lekki wzrost. Podium w klasyfikacji branżowej uległo w ciągu minionego miesiąca lekkiej modyfikacji. Najwyższą medianę oprocentowania, wyrażoną jako wartość WIBOR plus marża, oferowały spółki z sektora Usługi finansowe, które dzięki wzrostowi o 0,595 punktu procentowego osiągnęły oprocentowanie na poziomie 11,11%, awansując z trzeciego miejsca na pierwsze. Na drugim miejscu znalazł się sektor Pożyczki z medianą identyczną jak miesiąc wcześniej tj. 10,86%, a trzecie miejsce zajęli Deweloperzy komercyjni z medianą 10,69%. Tu odnotowano wzrost o 0,11 p.p.

Blog Post Image

Kluczowe informacje z rynku obligacji korporacyjnych:

 • W marcowo-kwietniowej emisji Arche pozyskało 21,5 mln zł, przydzielając wszystkie obligacje. Za wprowadzone do obrotu na Catalyst obligacje spółka płaci WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. marży.
 • Bocian wyemitował obligacje o wartości 45 mln zł. Everest Capital, spółka pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy Bociana, zrolowała większość papierów wygasających w kwietniu i październiku tego roku. Nowy dług Bociana ma dwuletni okres spłaty i zmienny kupon, oparty o WIBOR 6M oraz nieujawnioną na razie marżę.
 • Inwestorzy nabyli wszystkie oferowane przez faktoringowo-pożyczkową spółkę PragmaGo papiery dłużne o wartości 3,5 mln euro. W emisji obligacji udział wzięło 275 inwestorów, a zapisy zredukowano o 17 procent. Spółka zobowiązała się płacić za trzyletnie niezabezpieczone obligacje marżę wynoszącą 5,0 punktu procentowego ponad EURIBOR 3M oraz przysługuje jej opcja wcześniejszego wykupu.
 • Polska spółka z grupy Volkswagen Financial Services uplasowała emisję na 1,5 mld zł, która została przeprowadzona w ramach programu do 5 mld zł. Trzyletnie papiery dłużne zostały objęte przez krajowe banki, w tym banki spółdzielcze (42 proc.), a blisko jedna trzecia trafiła do funduszy inwestycyjnych (32 proc.).
 • Zapisy na obligacje Victorii Dom zostały zredukowane o połowę. W emisji o wartości 50 mln zł, popyt ze strony inwestorów wyniósł około 94,9 mln zł. Spośród 867 zainteresowanych, obligacje otrzymało 706 inwestorów. Obligacje mają trzyletni okres spłaty, a Victoria zapłaci za nie WIBOR 6M plus marża 5,25 pkt proc., obniżona o 0,7 pkt proc. w porównaniu z emisją grudniową.
 • Zapisy na obligacje White Stone Development zostały zredukowane o 41 procent. Na papiery dłużne o wartości 21,5 mln zł inwestorzy zgłosili popyt prawie 36,7 mln zł. Obligacje, niezabezpieczone, z trzyletnim okresem spłaty i okresową amortyzacją na 12 i sześć miesięcy przed wykupem, oferowano na 5,3 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Wśród inwestorów znalazł się podmiot powiązany ze spółką, który nabył obligacje za 2,3 mln zł. Środki z emisji będą przeznaczone na działalność operacyjną i inwestycyjną.
 • Robyg przyspieszy wykup obligacji o pół roku. Deweloper zdecydował się na przedterminową spłatę papierów dłużnych ROB1224 o wartości nominalnej 100 mln zł. Termin wcześniejszego wykupu obligacji ustalono na 4 czerwca.
 • Cavatina Holding pozyskała 21,65 mln zł z emisji obligacji, przy 16-proc. redukcji zapisów. W ramach oferty publicznej spółka proponowała 3,5-letnie obligacje oprocentowane na WIBOR 6M plus 6 pkt. proc. marży przy zabezpieczeniu poręczeniem głównego akcjonariusza.
 • W odpowiedzi na ofertę CCC dotyczącą dobrowolnego częściowego wykupu obligacji serii CCC0626 o maksymalnej wartości nominalnej około 20,6 mln zł, obligatariusze zgłosili żądania na łączną kwotę 97,8 mln zł, prawie pięciokrotnie wyższą. Pierwotnie obligacje serii CCC0626 były warte 210 mln zł, ale w toku negocjacji z kredytodawcami i obligatariuszami spółka wprowadziła warunek wykupu pari passu. Do tej pory CCC przeprowadziło trzy takie wykupy, zmniejszając zadłużenie obligacyjne z 210 do 189,4 mln zł. Obecnie CCC ubiega się o 2 mld zł kredytów.
 • 643 mln zł - tyle, jak podaje Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” wyniosła wartość emisji obligacji skierowanych na podstawie prospektów emisyjnych do szerokiego grona nabywców w I kwartale 2024 r., co jest najlepszym wynikiem w historii.

  Udostępnij ten artykuł

  avatar

  MyInvests

  Zespół

  MyInvests Group to zespół doświadczonych prawników i ekonomistów specjalizujących się w obszarze finansowania spółek startupowych i projektów dłużnych, a także w przygotowaniu spółek do debiutów na giełdzie i działaniu na rynku publicznym.