Dla Emitenta

Kim jest emitent?

Wszystko, co musisz wiedzieć, jeśli chcesz pozyskać kapitał.

Hero image

Ze strony czysto prawnej, emitentem akcji może zostać każda spółka emitująca akcje, a więc zarówno Spółka Akcyjna, Prosta Spółka Akcyjna, jak i spółka Komandytowo-Akcyjna. Niemniej, w ramach polityki MyInvests Emitentem na platformie inwestycyjnej może zostać wyłącznie Spółka Akcyjna, jako jedyny podmiot z możliwością dopuszczenia do obrotu na giełdzie.


Z kolei Emitentem obligacji może być każde przedsiębiorstwo, które posiada osobowość prawną (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), czy też jednostki samorządu terytorialnego.


Każdy potencjalny emitent, przed uruchomieniem emisji na platformie, podlega szczegółowej weryfikacji. W przypadku przedsiębiorstw poszukujących finansowania udziałowego obejmuje ona przeprowadzenie prawnego i finansowego procesu due dilligence, weryfikację biznesplanu, wycenę oraz analizę potencjału inwestycyjnego na zasadach stosowanych w venture capital. Podmioty poszukujące finansowania dłużnego są również weryfikowane pod kątem możliwości spłaty zobowiązań oraz ich zabezpieczenia. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do emisji na platformie podejmuje Komitet Inwestycyjny.

Przesłanie Formularza

Wstępna selekcja spółek

Spotkanie Działu Analiz ze spółką

Prośba o dosłanie dokumentów, potwierdzeń, oświadczeń

Spotkanie Działu Analiz ze spółką w celu wyjaśnienia wątpliwości

Przygotowanie wewnętrznego raportu z badania spółki

Przedstawienie wstępnej oferty współpracy

Komitet Inwestycyjny

W razie pozytywnej decyzji komitetu, zawarcie umowy

Rozpoczęcie przygotowań do Emisji

Emisja

Kiedy warto zostać emitentem?

Taki krok może stanowić doskonałe rozwiązanie, jeśli potrzebujesz środków finansowych na rozwój Twojej firmy. Emisja akcji lub obligacji to prosty i przejrzysty sposób na uzyskanie finansowania, które doskonale sprawdzi się w następujących sytuacjach

Finansowanie inwestycji

Emisja obligacji lub akcji może umożliwić Twojemu przedsiębiorstwu pozyskanie dodatkowych środków na sfinansowanie inwestycji lub projektów rozwojowych.Te inwestycje mogą obejmować zakup nowego sprzętu, rozwój nowych produktów lub technologii, ekspansję na nowe rynki lub budowę nowych zakładów produkcyjnych.

Spłata zadłużenia

Emisja papierów wartościowych może być wykorzystana przez Twoje przedsiębiorstwo do refinansowania już istniejącego zadłużenia lub spłaty pożyczek.Przedsiębiorstwo może zdecydować się na emisję nowych obligacji w celu spłaty zadłużenia o wyższych stopach procentowych lub przedłużenia terminu spłaty, co może pomóc w poprawie profilu zadłużenia i zmniejszeniu kosztów obsługi długu.

Rozwój nowych rynków lub ekspansja

Możesz zdecydować się na emisję papierów wartościowych w celu zdobycia dodatkowego kapitału, który będzie wykorzystywany na rozwój działalności, wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynek, nawiązanie strategicznych partnerstw lub przejęcie innych firm.

Dywersyfikacja źródeł finansowania

Emisja obligacji lub akcji pozwala przedsiębiorstwu dywersyfikować źródła swojego finansowania.Zamiast polegać wyłącznie na pożyczkach bankowych lub własnych środkach, może pozyskać bardziej zróżnicowany kapitał.

Uważasz, że pozyskanie finansowania poprzez emisję papierów wartościowych jest wskazanym rozwiązaniem dla Twojej firmy przejdź do sekcji Jak zostać emitentem? i wypełnij formularz lub bezpośrednio napisz do nas.

* Wybierz projekty inwestycyjne, którymi jesteś zainteresowany

* pole obowiązkowe

Dołącz do newslettera inwestycyjnego

Na Twoją skrzynkę e-mail trafią wyłącznie wartościowe treści — informacje odnośnie naszej platformy, bieżących projektów inwestycyjnych, jak również masa materiałów edukacyjnych i analiz rynkowych.