WEBINAR

27.06.2023 r. 09:30

Jak ocenić ryzyko inwestycyjne?

Logo NewconnectLogo Catalyst

Nie masz czasu na weryfikacje projektów lub nie chcesz ponosić jej kosztów

Zostaw kontakt do siebie

* - pola wymagane

Czym się zajmujemy?

Głównym naszym celem jest łączenie inwestorów z atrakcyjnymi inwestycyjnie spółkami, poszukującymi kapitału.

W ramach naszej grupy tworzymy platformę inwestycyjną, której głównym celem jest kojarzenie spółek poszukujących kapitału rozwojowego z inwestorami gotowymi na ich finansowe wsparcie. Nasz model funkcjonowania zakłada umożliwienie inwestorom zapoznanie się z ofertami startupów we wczesnej fazie rozwoju, projektów dłużnych oraz podmiotów na etapie IPO.

Spółki, z którymi inwestor zapozna się na naszej platformie, podlegają szczegółowej weryfikacji. Obejmuje ona przeprowadzenie prawnego i finansowego procesu due dilligence, weryfikację biznesplanu, wycenę oraz analizę potencjału inwestycyjnego na zasadach stosowanych w venture capital. Podmioty poszukujące finansowania dłużnego są również weryfikowane pod kątem możliwości spłaty zobowiązań oraz ich zabezpieczenia.

Współpracujące z nami spółki wspieramy od momentu rozpoczęcia przygotowań do pozyskania kapitału, przez przeprowadzenie procesu finansowania, jak również po zakończeniu kampanii inwestycyjnej, dążąc do umożliwienia inwestorom exitu, na przykład poprzez wprowadzenie spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Inwestorom oferujemy szansę ulokowania kapitału w obiecujące spółki z przewidywalną perspektywą wyjścia, w tym w ramach debiutu na rynku NewConnect.

Brakuje Ci czasu

aby samemu szukać projektów inwestycyjnych?

Nadchodzące projekty

Higgsone
Payvein

Szukasz wartościowej inwestycji

ale nie chcesz ponosić kosztów weryfikacji projektów?

O nas

Grupa MyInvests składa się między innymi ze spółki MyInvests Europe OU z siedzibą w Estonii, będącej operatorem platformy inwestycyjnej, która jest w trakcie pozyskiwania licencji na prowadzenie platformy finansowania społecznościowego oraz spółki MyInvests Advisors sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz rynku Catalyst.

MyInvests to zespół doświadczonych prawników oraz ekonomistów specjalizujących się w obszarze finansowania przedsiębiorstw startupowych oraz projektów dłużnych, jak również w przygotowywaniu spółek do debiutów giełdowych i funkcjonowaniu na rynku publicznym.

Główne narzędzie MyInvests to platforma inwestycyjna umożliwiająca inwestorom zapoznanie się ze zweryfikowanymi i wyselekcjonowanymi ofertami inwestycyjnymi, w prosty i przejrzysty sposób. Specjalizujemy się w spółkach technologicznych na etapie szybkiego wzrostu i etapie IPO oraz projektach finansowania dłużnego spółek produkcyjnych, usługowych i budowlanych, posiadających sprawdzony model biznesowy oraz mocne zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań.

Wszystkie spółki, wspierane przez platformę w pozyskaniu kapitału udziałowego, powinny umożliwić inwestorom exit w przewidywalnym terminie w ciągu 1-3 lat od zakończenia emisji, na przykład poprzez debiut na rynku NewConnect lub na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Natomiast spółki planujące finansowanie dłużne muszą zapewnić inwestorom mocne zabezpieczenie wierzytelności w postaci hipoteki, czy zastawu na środkach trwałych o wartości znacznie przewyższającej zaciągnięte zobowiązania.

Wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym nauczyło nas, że najbardziej newralgicznym elementem inwestycji jest maksymalizacja szans wyjścia z inwestycji z zyskiem.

Należy pamiętać, że nie jest możliwe zapewnienie pewności osiągnięcia zysku, a ryzyka utraty części lub całości zainwestowanych środków nie da się uniknąć. Jednakże nasze doświadczenie uczy, że odpowiednia selekcja projektów oraz właściwe zabezpieczenie inwestycji daje możliwość zwiększenia szans na sukces. Dlatego przed umożliwieniem inwestycji w daną spółkę, nasz zespół dokonuje głębokiej analizy i selekcji spółek pod kątem ich rzeczywistego potencjału, wiarygodności oraz szansy zadebiutowania na rynku publicznym w przewidywalnej perspektywie czasu lub całkowitej spłaty zobowiązań.

W celu zapewnienia spółkom właściwej komunikacji z jej inwestorami, budujemy system, który będzie miał za zadanie umożliwić prowadzenie zautomatyzowanych relacji inwestorskich. Natomiast inwestorom już niebawem zaoferujemy możliwość obrotu na naszej wewnętrznej Tablicy Ogłoszeń. W tym momencie jesteśmy w trakcie pozyskiwania licencji na prowadzenie platformy finansowania społecznościowego.

Praca mocno Cię angażuje

ale nie chcesz przegapić ciekawych projektów inwestycyjnych?

Autoryzowany doradca

MyInvests Advisors sp. z o.o., jako Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst, skupia się na współpracy ze spółkami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności z obszaru innowacji i nowych technologii na etapie szybkiego rozwoju oraz IPO. Koncentrujemy się przede wszystkim na właściwym zrozumieniu potrzeb naszych klientów i prowadzonych przez nich projektów, aby zapewnić im efektywne wsparcie w funkcjonowaniu w realiach rynku publicznego.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorstw poszukujących finansowania. Doradzamy naszym klientom w obszarze prawa i finansów oraz w zakresie właściwej wyceny, struktury transakcji oraz negocjacji z inwestorami.

Spółkom zmierzającym na rynek publiczny oferujemy usługi Autoryzowanego Doradcy obejmujące zarówno przygotowanie Dokumentu Informacyjnego i pozostałej dokumentacji prawnej, wprowadzenie akcji na rynek NewConnect, jak i obligacji na rynek Catalyst oraz wsparcie przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych.

Wspieramy spółki w debiucie na:

  • alternatywnym systemie obrotu NewConnect
  • rynku obligacji Catalyst
  • rynku głównym GPW

Logo CatalystLogo Newconnect

Wypatrujesz alternatywy dla Venture Capital

bo nie chcesz blokować środków na wiele lat?

Zespół

Artur Granicki

CEO

Ekspert w dziedzinie prawa rynku kapitałowego i nowych technologii, z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze inwestycji venture capital. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, jak również jako partner w renomowanych kancelariach prawnych oraz w Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. jako założyciel i pierwszy Dyrektor Departamentu Fintech. Uczestniczył w projektach finansowania na łączną kwotę kilku miliardów euro, w tym kilkudziesięciu projektach finansowania venture capital oraz finansowania na rynku publicznym. Od 2013 roku radca prawny.

Mateusz Marcinkiewicz

CFO

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania aktywami i inwestycji. Z sukcesem brał udział w wielu inwestycjach venture capital, jak również inwestował własne środki jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi oraz Anioł Biznesu. Od wielu lat związany jest również z finansowaniem projektów dłużnych. Posiada doświadczenie w pracy w domu maklerskim, towarzystwie funduszy inwestycyjnych, agencie firmy inwestycyjnej oraz funduszu VC. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2362 oraz Doradcy Inwestycyjnego nr 453 wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kamila Rzeszotarska

Dyrektor Departamentu Corporate Finance

Magister ekonomii oraz stosunków międzynarodowych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze realizacji projektów pozyskiwania finansowania w drodze emisji papierów wartościowych, w tym głównie emisji obligacji korporacyjnych oraz akcji, zdobywane m.in. w domu maklerskim oraz instytucji finansowej na stanowiskach eksperckich oraz managerskich. Od 2013 roku Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Sylwia Lipińska

Manager w Departamencie Corporate Finance

Magister europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w domach maklerskich na stanowiskach związanych z ewidencją papierów wartościowych oraz emisjami akcji i obligacji. W 2017 roku uzyskała Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych.

Skontaktuj się z nami

W razie pytań zapraszamy do kontaktu poprzez nasze social media lub pod adresem e-mail: office@myinvests.eu

MyInvests S.A.

ul. Twarda 4 lok. 286
00-105 Warszawa
+48 22 599 45 40

MyInvests Advisors Sp. z o.o.

ul. Twarda 4 lok. 286
00-105 Warszawa

MyInvests Europe OU

A. Weizenbergi tn 32
10127 Tallin
+372 60 934 75