Lead photo

3/19/2024

MyInvests

Raporty rynkowe

1 min

Symboliczny spadek wartości kuponów

Analitycy MyInvests – platformy inwestycyjnej oraz Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst, przeanalizowali sytuację na rynku obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst w lutym 2024 roku.

 • Catalyst i obligacje korporacyjne - raport rynkowy (luty 2024 r.)

  Pobierz raport

Wartość obrotów sesyjnych w lutym br. wzrosła m/m o 3,87% wynosząc 453,58 mln zł. Do obrotu wprowadzono 55 nowych serii obligacji, z czego 12 dotyczyło obligacji korporacyjnych. Cztery serie obligacji wprowadziły spółki z sektora Wierzytelności. Po dwie serie Deweloperzy komercyjni i Deweloperzy mieszkaniowi. Po jednej serii na Catalyst upublicznili również Vindexus z sektora Usługi Finansowe oraz WB Electronics z Przemysłu. Liczba wszystkich serii obligacji notowanych na Catalyst na koniec lutego br. wyniosła 679, wobec 632 w styczniu 2024 roku.

Blog Post Image

Najwyższe oprocentowanie, tj. wartość WIBOR + marża, kolejny miesiąc z rzędu, oferowały spółki z sektora Pożyczki, tj. 10,95%. Na drugim miejscu Deweloperzy Komercyjni. Mediana1 kuponu tej branży w lutym wyniosła 10,58%. Na trzecim miejscu Usługi finansowe – 10,52%, po mocnym wzroście o 0,45 p.p.

Mediana wartości kuponu w lutym dla większości sektorów pozostała bez zmian lub nieznacznie spadła. Największą obniżkę mogły sobie zafundować Banki, aż o 0,37 p.p. Tuż za nimi był Przemysł z obniżką o 0,31 p.p. Z drugiej strony, najwięcej w porównaniu do stycznia, musiały zaoferować wspomniane Usługi Finansowe. Podczas, gdy w ubiegłym miesiącu mediana kuponu wynosiła 10,07% to na koniec lutego już 10,52%.

Blog Post Image

Kluczowe informacje z rynku obligacji korporacyjnych

 • Euroemisja Kruka o wartości 10 mln Euro została zredukowana o 56 proc. Za 5-letnie obligacje Kruk zobowiązał się płacić 4 p.p. marży ponad stawkę EURIBOR 3M. Ponadto z powodu wysokiego zainteresowania spółka postanowiła zaoferować kolejne 14 mln Euro na identycznych warunkach, co finalnie również skończyło się redukcją w wysokości 29,7 proc. Pod koniec miesiąca wrocławska firma windykacyjna wypuściła również ofertę obligacji o wartości 70 mln zł. I w tym przypadku, redukcja była na wysokim, bo przeszło 75 proc. poziomie.
 • Euroobligacje uplasowała również Oliva Fin. Papiery z 3,5-letnim okresem spłaty zostały oprocentowane na EURIBOR 3M plus 5,3 p.p. marży. W ofercie o wartości 7 mln Euro popyt wyniósł 8,48 mln Euro.
 • Aż 71,9 proc. redukcji wymagała emisja obligacji Kredyt Inkaso warta 20 mln zł. Papiery zostały oprocentowane na 5,5 p.p. marży ponad WIBOR 3M przy 4-letnim okresie spłaty.
 • Obligacje o wartości 60 mln zł uplasował również deweloper Ronson. Obligacje mają 3,5-letni okres spłaty przy oprocentowaniu 3,85 p.p. ponad WIBOR 6M. Redukcja wyniosła 61 proc.
 • Zapisy na obligacje Echa Investment zredukowane o 64 proc. Emisję na papiery z czteroletnim okresem zapadalności oprocentowano na WIBOR 6M plus 4 p.p. marży.
 • Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych wzrosły w styczniu o 803,2 mln zł (7,9 proc.) tym samym były najwyższe od kwietnia 2022 r.
 • PKO BP uplasował obligacje SNP o wartości 1 mld zł, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,59 p.p. marży. Inwestorzy zgłosili popyt na 2,23 mld zł.
 • Deweloper powierzchni magazynowych MLP Group z sukcesem ulokował obligacje warte 41 mln euro. Dług ma zmienny kupon, wyliczany w oparciu o EURIBOR 3M i marżę, której nie podano do publicznej wiadomości.


Udostępnij ten artykuł

avatar

MyInvests

Zespół

MyInvests Group to zespół doświadczonych prawników i ekonomistów specjalizujących się w obszarze finansowania spółek startupowych i projektów dłużnych, a także w przygotowaniu spółek do debiutów na giełdzie i działaniu na rynku publicznym.