Dla Emitenta

Jak zostać emitentem?

Przedstaw swój projekt, a my przeanalizujemy jego potencjał inwestycyjny.

Hero image

Potrzebujesz środków finansowych na rozwój Twojej firmy?

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez emisję papierów wartościowych to doskonały sposób na pozyskanie kapitału zewnętrznego , który oferuje szereg korzyści dla zarówno przedsiębiorstwa, jak i potencjalnych inwestorów.

Emisja papierów wartościowych umożliwia przedsiębiorstwu pozyskanie znacznych środków finansowych potrzebnych do realizacji ambitnych projektów rozwojowych. Dzięki temu firma ma większe możliwości ekspansji, inwestowania w nowe technologie, rozwijania nowych produktów czy wejścia na nowe rynki.

Po drugie, emisja może przyczynić się do zwiększenia prestiżu i widoczności przedsiębiorstwa na rynku. Firma, która zdecyduje się na publiczną emisję akcji czy obligacji, staje się częścią rynku kapitałowego i zyskuje większa uwagę inwestorów, analityków finansowych oraz mediów. To może przyciągnąć nowych klientów, partnerów biznesowych oraz utalentowane jednostki do zespołu, co w efekcie sprzyja rozwojowi i wzrostowi wartości przedsiębiorstwa.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z polityką inwestycyjną MyInvests każdy potencjalny emitent, przed uruchomieniem emisji na platformie, podlega szczegółowej weryfikacji prawnej i finansowej. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do emisji podejmuje Komitet Inwestycyjny.

Przesłanie Formularza

Wstępna selekcja spółek

Spotkanie Działu Analiz ze spółką

Prośba o dosłanie dokumentów, potwierdzeń, oświadczeń

Spotkanie Działu Analiz ze spółką w celu wyjaśnienia wątpliwości

Przygotowanie wewnętrznego raportu z badania spółki

Przedstawienie wstępnej oferty współpracy

Komitet Inwestycyjny

W razie pozytywnej decyzji komitetu, zawarcie umowy

Rozpoczęcie przygotowań do Emisji

Emisja

Jak zostać emitentem?

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy Twojego przedsiębiorstwa - wypełnij poniższy formularz. Udostępnione przez Ciebie informacje trafią bezpośrednio do naszego Działu Analiz, który przeanalizuje obecną sytuację finansową Twojej firmy, a następnie - postara się dobrać i zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania finansowe.

Dane kontaktowe


Opis spółki

Oczekiwany rodzaj emisji

Wybierz rodzaj emisji, którą jesteś zainteresowany.

Oczekiwania dotyczące wyceny wraz z uzasadnieniem wyceny.

Propozycje zabezpieczeń wraz z informacjami o wartości tych zabezpieczeń.

* Wybierz projekty inwestycyjne, którymi jesteś zainteresowany

* pole obowiązkowe

Dołącz do newslettera inwestycyjnego

Na Twoją skrzynkę e-mail trafią wyłącznie wartościowe treści — informacje odnośnie naszej platformy, bieżących projektów inwestycyjnych, jak również masa materiałów edukacyjnych i analiz rynkowych.