Dla Emitenta

Jak zostać emitentem?

Przedstaw swój projekt, a my przeanalizujemy jego potencjał inwestycyjny.

Hero image

Potrzebujesz środków finansowych na rozwój Twojej firmy?

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez emisję papierów wartościowych to doskonały sposób na pozyskanie kapitału zewnętrznego, który oferuje szereg korzyści dla przedsiębiorstwa, jak i potencjalnych inwestorów.

Emisja papierów wartościowych umożliwia przedsiębiorstwu pozyskanie znacznych środków finansowych potrzebnych do realizacji ambitnych projektów rozwojowych. Dzięki temu firma ma większe możliwości ekspansji, inwestowania w nowe technologie, rozwijania nowych produktów czy wejścia na nowe rynki.

Po drugie, emisja może przyczynić się do zwiększenia prestiżu i widoczności przedsiębiorstwa na rynku. Firma, która zdecyduje się na publiczną emisję akcji czy obligacji, staje się częścią rynku kapitałowego i zyskuje większa uwagę inwestorów, analityków finansowych oraz mediów. To może przyciągnąć nowych klientów, partnerów biznesowych oraz utalentowane jednostki do zespołu, co w efekcie sprzyja rozwojowi i wzrostowi wartości przedsiębiorstwa.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z polityką inwestycyjną MyInvests każdy potencjalny emitent, przed uruchomieniem emisji na platformie, podlega szczegółowej weryfikacji prawnej i finansowej. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do emisji podejmuje Komitet Inwestycyjny.

Przesłanie Formularza

Wstępna selekcja spółek

Spotkanie Działu Analiz ze spółką

Prośba o dosłanie dokumentów, potwierdzeń, oświadczeń

Spotkanie Działu Analiz ze spółką w celu wyjaśnienia wątpliwości

Przygotowanie wewnętrznego raportu z badania spółki

Przedstawienie wstępnej oferty współpracy

Komitet Inwestycyjny

W razie pozytywnej decyzji komitetu, zawarcie umowy

Rozpoczęcie przygotowań do Emisji

Emisja

Jak zostać emitentem?

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy Twojego przedsiębiorstwa - wypełnij poniższy formularz. Udostępnione przez Ciebie informacje trafią bezpośrednio do naszego Działu Analiz, który przeanalizuje obecną sytuację finansową Twojej firmy, a następnie - postara się dobrać i zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania finansowe.

Dane kontaktowe


Opis spółki

Oczekiwany rodzaj emisji

Wybierz rodzaj emisji, którą jesteś zainteresowany.